دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا:

رئیس دانشگاه آزاد باری از دوش دولت برداشته است

تصویر مطلب رئیس دانشگاه آزاد باری از دوش دولت برداشته است
  • شنبه 2 اردیبهشت 1396
  • 2355
نماینده تفت و میبد با مثبت خواندن عملکرد رئیس دانشگاه آزاد، گفت که هجمه‌های اخیر رسانه‌ای به دانشگاه آزاد در روزهای منتهی به انتخابات تنها شائبه سهم خواهی را ایجاد می‌کند. آن هم در شرایطی که دانشگاه آزاد در دوران مدیریت آقای میرزاده توانسته عملکرد خوبی داشته باشد.

کمال دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از عملکرد ریاست دانشگاه آزاد، گفت: آقای میرزاده در طول دوران مدیریتش در دانشگاه آزاد علیرغم شرایط حاکم بر این دانشگاه به خصوص با کم شدن تعداد دانشجویان توانسته به عنوان رئیس یک موسسه غیرانتفاعی به گونه ای به مدیریت درآمدها و هزینه ها بپردازد که نه تنها باری بر دوش دولت نبوده که حتی باری هم برداشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه انتقادهایی به مدیریت دانشگاه آزاد همچون سایر مجموعه های مدیریتی از سوی برخی وارد می شود، گفت: اینکه همزمان با ایام انتخابات به عملکرد دانشگاه آزاد انتقاد می‌شود تنها شائبه سهم خواهی ایجاد می کند. چون اگر کسی نقدی هم دارد نباید این گونه آن را بیان کند بلکه باید اجازه دهد روند کار به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای ولایتی ادامه پیدا کند.

دهقانی همچنین با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد باید از جریانات سیاسی مستقل بماند، گفت: دانشجویان باید بتوانند در دانشگاه آزاد با برگزاری کرسی های آزاداندیشی به فعالیت سیاسی و حتی طرح انتقادات بپردازند. اما مدیریت دانشگاه آزاد باید به گونه ای باشد که بتواند با هر سلیقه مدیریتی کار کند که این امر منوط به دور نگه داشتن مدیریت این دانشگاه از مسائل سیاسی است.