در شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان تأکید شد:

نقش محوری و مؤثر روابط عمومی در تصمیم گیری ها

تصویر مطلب نقش محوری و مؤثر روابط عمومی در تصمیم گیری ها
  • چهارشنبه 11 مرداد 1396
  • 639
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: جایگاه روابط عمومی و نقش محوری و موثر آن در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها امری غیر‌قابل اجتناب است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اصفهان، دکتر سید محمد امیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در اولین نشست شورای روابط عمومی این استان گفت: همه ما باید زمان‎‌شناس باشیم و بتوانیم زمان را به درستی مدیریت کنیم و روابط عمومی باید نقش واسط بین هیات رئیسه و بدنه دانشگاه را داشته باشد و با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات بدنه دانشگاه و انتقال به رأس مدیریت و همچنین آگاه‌سازی بدنه دانشگاه از مصوبات هیأت رئیسه سبب ایجاد آرامش و رشد در محیط کار شوند.

دکتر امیری گفت: جایگاه روابط عمومی و نقش محوری و موثر آن در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آیین نامه‌ها امری غیر قابل اجتناب است بلکه روابط عمومی‌ها باید با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها، مدیریت دانشگاه را در مدیریت و تصمیم‌گیری صحیح در راه رسیدن به هدف یاری رسانند.

وی افزود: هنر مدیریت تدبیر در شرایط سخت است و با برنامه بودن و برنامه‌ریزی صحیح برای انجام کلیه امور، رمز موفقیت هر دانشگاهی است. بنابراین برنامه‌ریزی، مدیریت زمان و پیش‌بینی مشکلات و موانع احتمالی پیش‌رو امری کاملاً ضروری است و باید با برنامه و خط مشی از پیش تعیین شده مسیر موفقیت را پیمود.

دکتر امیری با اشاره به لزوم همدلی، همراهی و هماهنگی بین واحدها‌ی دانشگاهی استان اصفهان خاطر نشان کرد: امروز هدف این جلسه و جمع ما، همفکری است تا بتوانیم به بهترین نحو امکانات و توانمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی را به داوطلبان دانشگاه معرفی و آنان را در انتخاب صحیح یاری رسانیم.

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: هدف ما تدوین برنامه استراتژیک 20ساله دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان است و لزوم دارا بودن چنین چشم‌انداز بلند مدتی این است که لحظه‌ای و مقطعی تصمیم‌گیری نکنیم بلکه با برنامه و مبتنی بر چشم انداز عمل کنیم.

وی افزود: بحث مدیریت رشته‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در حال بررسی و پیگیری است و متاسفانه وجود برخی رشته‌ها در کلیه واحد‌های استان امری است که باعث متضرر شدن واحدها به خصوص واحدهای دور دست شده است.

دکتر امیری گفت: ما با تمام امکانات در خدمت استان هستیم و یاری‌رسانی به همه واحد وظیفه ماست و سعی کنید با حفظ جایگاه و شأن دانشگاه و استقلال در عین هماهنگی با مرکز استان نسبت به تبلیغات اقدام و خدمات، امکانات و توانمندی‌های دانشگاه را به مشاوران تحصیلی، سازمانها، خانواده‌ها و داوطلبان معرفی کنید.