صدور مجوز اجرای برنامه‌های آموزشی از طریق واحدهای علوم پزشکی در سطح تهران

تصویر مطلب صدور مجوز اجرای برنامه‌های آموزشی از طریق واحدهای علوم پزشکی در سطح  تهران
  • شنبه 28 مرداد 1396
  • 937
معاون مدیر کل دفتر توسعه آموزش پزشکی و دبیر آموزش مداوم معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از بررسی و صدور مجوز جهت اجرای برنامه‌های آموزش مداوم برای جامعه پزشکی و پیراپزشکی از طریق واحدهای علوم پزشکی در سطح شهر تهران از جمله دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران (پزشکی تهران، دندانپزشکی، علوم دارویی) و واحد علوم و تحقیقات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از علوم پزشکی، دکتر محمد صاحب‌الزمانی معاون مدیرکل دفتر توسعه آموزش پزشکی و دبیر آموزش مداوم معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص فعالیت‌های مرکز آموزش مداوم معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این مرکز همانند سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی در سطح کشور، به بررسی و صدور مجوز جهت اجرای برنامه‌های آموزش مداوم برای جامعه پزشکی و پیراپزشکی از طریق واحدهای علوم پزشکی در سطح شهر تهران از جمله دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران (پزشکی تهران، دندانپزشکی، علوم دارویی) و واحد علوم و تحقیقات می‌پردازد.

دبیر آموزش مداوم معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آماری از اعضا و دبیران علمی این مرکز ارائه داد و اظهار داشت: این مرکز دارای 2953 عضو اعم از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و 89 دبیر علمی که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، است.

دکتر صاحب الزمانی از افزایش اجرای برنامه های آموزش مداوم در واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران طی دو سال اخیر خبر داد و بیان داشت: تعداد برنامه هایی که در دو سال اخیر از مرکز آموزش مداوم معاونت علوم پزشکی دانشگاه مجوز اخذ کرده و اجرا شده است بطور فزاینده‌ای افزایش یافته است، بطوری که در سال گذشته، 46 برنامه شامل 4 سمپوزیوم، یک کارگاه، 16 برنامه آموزش مدون، یک همایش و کنگره و 24 کنفرانس علمی ادواری برگزار شده است.

وی در ادامه افزود: در سال جاری تاکنون 9 برنامه اجرا شده و 15 برنامه مجوز اخذ کرده و 16 برنامه نیز در دست بررسی و صدور مجوز می‌باشد.

لازم به ذکر است در شهریور ماه و مهرماه 96 برنامه‌های پروتز (1) و (2)، پالپ تراپی در کودکان، کنفرانس ادواری نحوه رویکرد تومورهای دستگاه ادراری و تناسلی، تازه‌های فیزیک براکی تراپی، بیماری‌های دهان و فک و صورت، ترمیمی (3)، رادیولوژی دهان و فک و صورت(1)، جراحی آشنایی با بیماری‌های سیستمیک در بیماران دندانپزشکی، آشنایی با سه مرحله اصلی درمان ریشه، اورژانس‌های مامایی، تریاژ بیمارستانی به روش ESI در مراکز درمانی، سلامت دهان، علم، هنر و تجربه، کارگاه احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته بزرگسال، اشتباهات دارویی، تفسیر ABG، کارگاه احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته در کودکان، کنگره زیست پزشکی، کارگاه ACLSاجرا خواهد شد.