نشست «ارتقای بهره وری بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی» برگزار می شود

تصویر مطلب نشست «ارتقای بهره وری بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی» برگزار می شود
  • دوشنبه 8 آبان 1396
  • 435
نشست «ارتقای بهره وری بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی» به همت معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فردا برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از معاونت علوم پزشکی، بررسی شاخص های اقتصادی بیمارستان ها، بررسی نحوه اعمال تعرفه های تشخیصی درمانی در بیمارستان ها، بررسی چالش ها و راهکارهای ارتقای بهره وری بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی از محورهای نشست «ارتقای بهره وری بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی» است.

در این نشست روسای دانشگاه های واحدهای دارای بیمارستان، معاونین علوم پزشکی، روسا و مدیران مربوطه بیمارستان حضور دارند.