کد خبر: 100629

03/01/2018 16:48

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد ایران

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد ایران به امضای دکتر فرهاد رهبر و خانم مهندس پیروزبخت رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، به منظور گسترش همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی، استفاده از تواناییها و قابلیتهای فنی و تخصصی و بهرهگیری از تجارب و ظرفیت‌های دو طرف، تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد ایران به امضا رسید.

برقراری امکان تعامل، همکاری و همافزایی بین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ملی استاندارد ایران به منظور تجمیع توانایی نیروی انسانی و ظرفیتهای متقابل فنی و آزمایشگاهی برای دستیابی به اهداف و مأموریت سازمانی طرفین، از اهداف امضای این تفاهمنامه است.

در این مراسم دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری، دکتر علیرضا ایرانبخش مدیرکل توسعه و پشتیبانی شبکههای آزمایشگاهی و تحقیقاتی، دکتر داود ثمری مدیرکل دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، مهندس میترا طباطبایی مدیر گسترش علم و علمسنجی دانشگاه آزاد اسلامی و برخی از مدیران سازمان ملی استاندارد ایران حضور داشتند.

انتهای پیام/