کد خبر: 101044

13/02/2018 11:29

با احکامی از سوی دکتر فرهاد رهبر

مدیران کل امور آموزشی و امور هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات منصوب شدند

دکتر فرهاد رهبر طی احکامی مدیران کل امور آموزشی و امور هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد علوم و تحقیقات، دکتر فرهاد رهبر طی حکمی دکتر محمدحسن بهزادی را به عنوان مدیرکل امور آموزشی، برنامه‌ریزی و گسترش واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

همچنین در حکم دیگری از سوی دکتر فرهاد رهبر، دکتر حمید رسولی به عنوان مدیرکل امور هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات منصوب شد.

انتهای پیام /