کد خبر: 127938

20/05/2020 17:34

در جلسه شورای تخصصی مدارس عالی مهارتی صورت گرفت

موافقت با راه اندازی مدارس عالی مهارتی دوخت، چرم و کفش و پدافند غیرعامل

در دومین جلسه شورای تخصصی مدارس عالی مهارتی با راه اندازی مدارس عالی مهارتی دوخت، چرم و کفش و پدافند غیر عامل موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آژاد اسلامی، دومین جلسه شورای تخصصی مدارس عالی مهارت با حضور دکتر سعید آزادیان رئیس شورا و اعضا به منظور بررسی کلیات طرح راه اندازی سه مدرسه عالی مهارتی «دوخت»، «چرم و کفش» و «پدافند غیر عامل» صبح امروز به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور رئیس و سایر اعضا به منظور بررسی کلیات طرح راه اندازی سه مدرسه عالی مهارتی «دوخت»، «چرم و کفش» و «پدافند غیر عامل» برگزار شد.

دکتر آزادیان رئیس شورا در این جلسه با اشاره به شکل گیری مدارس عالی مهارتی به عنوان مفهومی جدید در سما، مأموریت این بخش را بسیار مهم و جدی برشمرد.

وی گفت: آموزش و توسعه مهارت های کاربردی، کارورزی و کارآفرینی سه عنصرکلیدی در مدارس عالی مهارتی هستند که باید به آنها توجه جدی شود. ما باید این زنجیره و مسیر را به جایی برسانیم که ادبیات کارآفرینی در مدارس عالی مهارتی شکل گیرد. می توان با التزام به این پیش شرط ها، ظرفیت های جدید و متفاوتی را در بستر جامعه ایجاد کرد.

بررسی طرحنامه ی مدرسه عالی مهارتی دوخت (واحد اصفهان)، مدرسه عالی مهارتی چرم و کفش(واحد تبریز) و مدرسه عالی مهارتی پدافند غیرعامل(واحد تهران شمال) در دستور کار این جلسه بود که پس از بحث و بررسی طرحنامه ها با راه اندازی هر سه مرکز، موافقت اولیه صورت گرفت.

دکتر آزادیان معاون آموزش های فنی و حرفه ای، مهارتی و کاربنیان سما و رئیس این شورا، دکتر چاربند مشاور ریاست سازمان سما، دکتر عسگری معاون هماهنگی، دکتر طریفی حسینی رئیس امور راهبری و پایش کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای، مهارتی و کاربنیان و دبیر شورا، مهندس ملکی مدیر پژوهشی سازمان، دکتر ورهرام عضو شورای راهبردی آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی از اعضای شورای تخصصی مدارس عالی مهارت حاضر در جلسه بودند.

انتهای پیام/