کد خبر: 77392

08/12/2016 13:12

نماینده مردم اسفراین: انتخاب دکتر میرزاده به عنوان رییس آسایهل موجب گسترش دیپلماسی علمی خواهد شد

هادی قوامی گفت: این انتخاب قطعا موجب خواهد شد دیپلماسی علمی گسترش یابد. دانشگاه آزاد اسلامی در تولیدات علمی نقش بسزایی دارد که اگر سهم دانشگاه از این تولیدات برداشته شود، رتبه ما در دنیا از 16 به 22 تنزل می یابد.

هادی قوامی،نماینده مردم اسفراین ضمن تبریک انتخاب دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رییس آسایهل به ایسکانیوز گفت: تبریک می گوییم که دانشگاه ازاد اسلامی در این انجمن جایگاه فرامرزی دارد و در جهان مورد توجه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این انتخاب قطعا موجب خواهد شد دیپلماسی علمی گسترش یابد. دانشگاه آزاد اسلامی در تولیدات علمی نقش بسزایی دارد که اگر سهم دانشگاه از این تولیدات برداشته شود رتبه ما در دنیا از 16 به 222 تنزل می یابد. دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه تولیدات علمی که انجام داده، می تواند به نسل سوم دانشگاه کارآفرین برسد و از این فرصت کمال استفاده را ببرد.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع موجب می شود پیوند بهتری به مسائل جامعه و بین الملل داشته باشیم و از این فرصت به نفع جمهوری اسلامی استفاده کنیم. بخصوص بعد از بحث تحریم و برجام، این مساله نشان دهنده نفوذ جایگاه علمی ایران در سطح منطقه و بین الملل است و همچنین جایگاه ارزشمندی است که امیدواریم از این ظرفیت حداکثر استفاده را ببریم.