کد خبر: 77553

31/12/2016 09:59

با تشکیل هیات های امنای استانی

بررسی بودجه 96 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

سلسله جلسات هیات های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور دکتر میرزاده در جلسه هیات امنای استان زنجان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، هیات های امنای استانی به منظور ارائه گزارش بودجه سال 95 و بررسی بودجه سال 96 دانشگاه آزاد اسلامی، با تشکیل هیات امنای استان زنجان از صبح امروز در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل جلسه می دهند.
شایان ذکر است در این جلسات، علاوه بر معاونان سازمان مرکزی، 500 نخبه دانشگاهی اعم از ائمه جمعه، استادان، روسای دانشگاه های علوم پزشکی مراکز استان، روسای دانشگاه های استان، صاحبنظران آموزش عالی در هر استان حضور دارند.