کد خبر: 88484

18/05/2017 12:48

طی ابلاغی از سوی دکتر نوریان صورت گرفت

تفویض مسئولیت برنامه ریزی، سامان دهی و ارتقاء کیفی خبرگزاری های آنا، ایسکانیوز و روزنامه فرهیختگان

دکتر نوریان طی إبلاغی مسئولیت برنامه ریزی، سامان دهی و ارتقاء کیفی خبرگزاری های آنا، ایسکانیوز و روزنامه فرهیختگان را به دکتر اسکندری واگذاری کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن ابلاغی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

جناب آقای دکتر صالح اسکندری

"سرپرست محترم سازمان چاپ، انتشارات و امور رسانه های دانشگاه"

پیرو حکم شماره 10/10074 مورخ 20/2/96 مسئولیت برنامه ریزی، سامان دهی،ارتقاء کیفی و بهبودسازی امور خبرگزاری آنا، روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری ایسکانیوز را به جنابعالی واگذار می نمایم، تا با بهره گیری از مدیران و همکاران مومن، صدیق و فعال، این حوزه های مهم دانشگاه آزاد اسلامی را در خدمت و راستای اهداف عالیه نظام و برنامه های استراتژیک دانشگاه و چشم انداز 1404 قرار دهید.

انتظار دارم در اجرای برنامه ها و فعالیتهای مصوب ومدون فعلی و آینده، هماهنگی های لازم قبلی را با اینجانب معمول و فعالیت های خود را متطماً به اینجانب گزارش نمائید.

علی محمد نوریان

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی