کد خبر: 98942

23/07/2017 16:15

موافقت وزارت بهداشت با 21 رشته محل علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرکل توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از بازدید و برگزاری جلسات کارشناسی با  21 رشته محل در واحدهای دانشگاه  آزاد اسلامی در مقاطع Ph.D، کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از علوم پزشکی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم با اعلام این خبر گفت: در مقطع Ph.D رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای تهران جنوب، تهران شمال، ساری و علوم و تحقیقات تهران به تصویب رسید.

وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای سمنان، الکترونیکی، علوم و تحقیقات تهران، پزشکی تهران، تهران شمال، مرودشت، تهران جنوب، شهرکرد و ساری، رشته زیست فناوری پزشکی در واحدهای اصفهان (خوراسگان) و پزشکی تهران و رشته علوم تشریحی در واحد پزشکی تهران به تصویب رسیدند.

ادهمی مقدم در ادامه اظهار داشت: در مقطع کارشناسی با رشته اتاق عمل در واحدهای نجف آباد، یزد، ارسنجان، رشته پرستاری در واحد الیگودرز و رشته علوم آزمایشگاهی در واحد ارومیه موافقت شد.