کد خبر: 99427

13/09/2017 09:47

کسب رتبه برتردانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی درهجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی

یاسمین رکابدار دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران موفق به کسب رتبه برتر وگواهی سخنرانی برتر در هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از دانشگاه علوم پزشکی، دکتر زهرا نادیا شریفی معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با بیان اینکه هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 14 الی 17 شهریور در شهر قزوین برگزار شد، افزود: موفقیت یاسمین رکابدار دانشجوی پزشکی و کسب رتبه برتر و گواهی سخنرانی برتر، بیانگر پتانسیل و ظرفیت علمی استادان توانمند و دانشجویان مستعد و تلاشگر دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برای حضور در مجامع علمی داخلی و بین المللی است.

دکتر شریفی با بیان اینکه دانشگاه از فعالیت های پژوهشی و ایده های فناورانه دانشجویان حمایت می کند، اظهار داشت: هدف از اجرای این کنگره آشنایی و تبادل نظر اساتید و دانشجویان در زمینه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی دانشجویی در حیطه علوم پزشکی است و همه ساله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور فعالانه و مشارکت علمی خود در این کنگره پژوهشی به رقابت علمی می پردازند.