کد خبر: 99431

13/09/2017 11:46

در صد و چهاردهمین جلسه هیات ممیزه موافقت شد:

ارتقای رتبه 33 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

در صد و چهاردهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، 33 پرونده موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، صد و چهاردهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این جلسه از مجموع 38 پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه اساتید این دانشگاه، با ارتقای رتبه 33 پرونده موافقت شد که از این تعداد، 23 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری، 8 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری و 2 پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی بود.