کد خبر: 100040

13/11/2017 11:32

با حکم دکتر فرهاد رهبر؛

دو عضو شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، دکتر سیدمحمدکاظم نائینی و دکتر کیانوش فتحی واجارگاه را به عنوان اعضای شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این احکام آمده است:

براساس ماده 3 آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان عضو شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.

با توجه به اهمیت امر برنامه‌ریزی در توسعه علمی، امید است با تخصیص دقت و با بهره‌گیری از تجربیات ارزنده علمی و اجرایی، در اجرای این امر مهم و ارتقای کیفیت علمی دانشگاه موفق و موید باشید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی