کد خبر: 100624

03/01/2018 13:36

در احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر فرهاد رهبر صورت گرفت

سه انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی جداگانه‌، دبیر هیات نظارت مرکزی، عضو هیات نظارت مرکزی و نماینده ریاست دانشگاه در هیات نظارت بر تشکل‌های دانشگاهیان در استان تهران را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در احکام دکتر فرهاد رهبر آمده است:

«حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر کلانتری

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استناد به ماده 5 آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، مصوب جلسه 448 مورخ 78/6/9 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان عضو هیات نظارت مرکزی منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خدای قادر متعال و بهره‌مندی از فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نسبت به حضور فعال و منظم در جلسات هیات نظارت مرکزی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی «دبیرخانه هیات نظارت مرکزی» مستقر در اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی موفق و موید باشید.

فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی»

همچنین در حکم دیگر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آمده است:

«جناب آقای دکتر محمد قربانی گلشن آبادی

مدیرکل تشکل‌های اسلامی - سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

نظر به مراتب، تخصص و تجارت ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر هیات نظارت مرکزی منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خدای قادر و متعال و بهره‌مندی از فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نسبت به تشکیل «دبیرخانه هیات نظارت مرکزی» در اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی موفق و موید باشید.

فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی دیگر، دکتر قربانی گلشن آبادی را به عنوان نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت مرکزی بر تشکل‌های دانشگاهیان در استان تهران منصوب کرد. در متن این حکم آمده است:

«جناب آقای دکتر محمد قربانی گلشن آبادی

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استناد به بند ج ماده 4 آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، مصوب جلسه 448 مورخ 78/6/9 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت مرکزی بر تشکل‌های دانشگاهیان در استان تهران منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خدای قادر متعال و بهره‌مندی از فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نسبت به برگزاری منظم جلسات هیات نظارت، فعالسازی تشکل‌های دانشگاهی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی کامل «اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی» موفق و موید باشید.

فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی»

انتهای پیام /