کد خبر: 100625

03/01/2018 13:58

با صدور احکامی توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفت

انتصاب روسای گروه‌های شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر طی احکامی جداگانه، روسای گروه های علوم پایه، دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر و معماری و علوم اجتماعی و رفتاری شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی را به مدت دو سال منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، طی احکام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محسن پورکرمانی به عنوان رئیس گروه علوم پایه، دکتر مهدی مرجانی به عنوان رئیس گروه دامپزشکی، دکتر محمدحسن حسینی به عنوان رئیس گروه فنی و مهندسی، دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم به عنوان رئیس گروه علوم انسانی، دکتر حمید ماجدی به عنوان رئیس گروه هنر و معماری و دکتر محمد سپهری به عنوان رئیس گروه علوم اجتماعی و رفتاری شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

انتهای پیام/