کد خبر: 88119

06/03/2017 16:21

معصومه ابتکار:

رتبه دانشگاه آزاد اسلامى در اجرای برنامه مدیریت سبز قابل قبول است

رییس سازمان محیط زیست، نقش دکتر ولایتی در دانشگاه آزاد اسلامی را برای پیشبرد برنامه های محیط زیستی را اثرگذار خواند و تاکید کرد، از دانشگاه آزاد اسلامی توقع می رود که در اجرای برنامه مدیریت سبز با قوت بیشتری عمل کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از ایسکانیوز، دکتر معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست و معاون رییس جمهوری درباره نقش دانشگاه آزاد اسلامی در فعالیت های زیست محیطی و همکاری این دانشگاه با سازمان محیط زیست گفت: طبق تفاهم نامه ای که دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان محیط زیست امضا کرده، همکاری های بسیاری خوبی با واحدهای این دانشگاه از جمله واحد علوم و تحقیقات شکل گرفته است.

او به فعالیت های واحد علوم و تحقیقات در زمینه محیط زیست اشاره کرد و گفت: خوشبختانه واحد علوم و تحقیقات گام های خوبی برای محیط زیست برداشته است و حمایت های خیلی خوبی در این حوزه داشه است. همچنین برنامه مدیریت سبز در دانشگاه ها نیز در دانشگاه آزاد اسلامی در حال پیگیری است و سازمان محیط زیست نیز توقع دارد این دانشگاه برنامه مدیریت سبز را با قوت اجرا کند.

ابتکار با تاکید بر ظرفیت مناسب و بالای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت بسیاری خوبی برخوردار است می تواند در رتبه بندی دانشگاه ها که سازمان محیط زیست اعلام می کند رتبه بسیاری خوبی را کسب کند.

معاون رییس جمهوری درباره نقش دکتر ولایتی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دکتر ولایتی نیز به مسائل محیط زیستی توجه ویژه داشته و از محیط زیست حمایت می کند. فکر می کنم حمایت های رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی باعث می شود از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی برای محیط زیست بیشتر استفاده شود.

او افزود: دکتر ولایتی نیز در اجرای برنامه مدیریت سبز و محیط زیست در دانشگاه آزاد اسلامی بسیار اثرگذر خواهد بود.