کد خبر: 88206

15/03/2017 15:03

دکتر دادگان خبر داد

تدوین تقویم ورزشی دانشگاه‌ آزاد اسلامی در سال 96/کسب عنوان قهرمانی توسط 11 تیم دانشگاه آزاد اسلامی در لیگ های حرفه ای

دکتر دادگان گفت: از مجموع 20 تیم دانشگاه آزاد اسلامی در گروه بانوان و آقایان، 11 تیم موفق به کسب مقام اول،  4تیم عنوان نایب قهرمانی و 2 تیم مقام سوم را کسب کرده اند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر دادگان معاون ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین نتایج تیم های باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در فصل 96-95را اعلام کرد.

دکتر دادگان گفت: از مجموع 20 تیم دانشگاه آزاد اسلامی در گروه بانوان و آقایان، 11 تیم موفق به کسب مقام اول، 4تیم عنوان نایب قهرمانی و 2 تیم مقام سوم را کسب کرده اند.

معاون ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی به مقایسه نتایج تیم های دانشگاه آزاد اسلامی طی سه سال اخیر پرداخت و گفت: در سال 93-92 از مجموع 17 تیم دانشگاه آزاد اسلامی، 6 تیم مقام اول و 4 تیم نایب قهرمان شدند، در سال 94-93 از مجموع 20تیم 11 تیم عنوان مقام قهرمانی و 5 تیم نایب قهرمان شدند.

وی افزود: با حمایت مدیریت دانشگاه از فعالیت های ورزشی در سال جاری از مجموع 20 تیم دانشگاه آزاد اسلامی، 12 تیم عنوان قهرمانی و 6 تیم عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرده اند.

دکتر دادگان با اشاره به تدوین تقویم فعالیت های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 گفت: این مسابقات از آخر فرودین ماه سال آینده آغاز شده و مسابقات درون واحدی و استانی براساس آنها برگزار می شود.