کد خبر: 88233

27/03/2017 05:42

رییس دانشگاه آزاد اسلامی

20 درصد تولید علمی ایران متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است/رشد تعداد مقالات پراستناد و داغ دانشگاه آزاداسلامی در پایگاه web of science

دکتر میرزاده با اشاره به جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در تولید جهانی علم، گفت: اگر امروز ایران دارای رتبه 16 کشوری در تولید جهانی علم است مدیون تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر میرزاده با بیان اینکه تنها 39 واحد دانشگاه آزاداسلامی مجری برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی هستند، گفت: 20 درصد تولید علمی ایران متعلق به این دانشگاه است و هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی جزو 200 دانشگاه برتر دنیا از نظر تولید علم است. همچنین امروز تعداد مقالات دانشگاه آزاد اسلامی از مرز 8 هزار و 400 مقاله در پایگاه web of science عبور کرده است.

رییس دانشگاه آزاداسلامی با اشاره به رشد تعداد مقالات پراستناد و داغ این دانشگاه گفت: هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی در مقالات پراستناد 23 درصد و در مقالات داغ 30 درصد سهم آموزش عالی کشور را به خود اختصاص داده است که این نشان دهنده رشد شاخص کیفی در این دانشگاه است.

وی به توسعه شرکت های دانش بنیان در دانشگاه‌آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌‌آزاداسلامی در حال حاضر دارای هزار و 106 واحد، هسته فناور و شرکت دانش بنیان و 109 مرکز رشد، هزار و 106 محصول تجاری شده و 18 شهرک فناوری آزاد(شفا) است.