کد خبر: 88483

17/05/2017 21:52

در جلسه هیات ریسه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد:

استقبال خانواده دانشگاه آزاد اسلامی از حسابرسی مستقل/ نادریان: حسابرسی مستقل صیانت از مدیریت اجرایی دانشگاه در حال و گذشته است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای به کلیه معاونین، روسای مراکز، مدیران کل سازمان مرکزی و روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور تاکید کرد: کلیه حوزه های دانشگاه نسبت به در اختیار قرار دادن اسناد مالی مورد نیاز جهت حسابرسی مستقل، همکاری و تعامل لازم را با موسسه حسابرسی "مفید راهبر" داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دویست و هشتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر علی محمد نوریان و با حضور اعضا در سازمان مرکزی برگزار شد.
دکتر نوریان در ابتدای این جلسه با تاکید بر لزوم حضور پرشور کل جامعه در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، گفت: دانشگاهیان مخصوصاً دانشگاهیان خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در کنار دیگر اقشار جامعه با حضوری پررنگ و پرشور در انتخابات، حماسه ای دیگر بیافرینند.
وی در ادامه تاکید کرد که نظام پیشنهادات برای استفاده از نظرات روسا، مدیران، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شده تا با خرد جمعی و تکیه بر نظرات علمی و کارشناسانه مجموعه عظیم دانشگاه، تصمیم های کاربردی و منطقی اتخاذ گردد و راه دستیابی به اهداف بلند دانشگاه، هموارتر شود.
دکتر علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به صدور بخشنامه مهم حسابرسی مستقل از دانشگاه آزاد اسلامی توسط موسسه مفید راهبر (مصوبه هیات امنای مورخ 3/2/96) ، خطاب به کلیه معاونین، روسای مراکز، مدیران کل سازمان مرکزی و روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور گفت: خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی ضمن استقبال از حسابرسی مستقل، انتظار دارد موسسه مفید راهبر با سرعت بیشتری این حسابرسی را از واحدهای مختلف دانشگاه انجام دهد تا انشاالله پس از آن ضمن حاکم شدن شفافیت و روشن شدن عملکرد مالی مدیران در دوره های مختلف دانشگاه، ساختارهای مالی نیز در جهت شفافیت بیشتر اصلاح شوند.
همچنین در این جلسه دکتر هوشنگ نادریان مدیر عامل موسسه حسابرسی مفید راهبر ضمن قدردانی از اهتمام مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به حسابرسی مستقل گفت: حسابرسی مستقل صیانت از مدیریت اجرایی دانشگاه در حال و گذشته است.
در ادامه این جلسه، گزارش کمیسیون تخصصی شماره یک هیات رئیسه توسط دکتر حسین زاده لطفی ارائه و تصمیم های لازم در این خصوص اتخاذ شد.
همچنین مهندس محسن هاشمی معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی در مورد وضعیت شهرک های شفا در واحدهای دانشگاه و پیشرفت آنها، تجمیع هفتگانه واحدهای شهر تهران و شرکت توسعه گردشگری تمدن آزاد پارس (تگتاپ) ارائه کرد.