کد خبر: 88486

18/05/2017 12:52

طی إبلاغی از سوی دکتر نوریان صورت گرفت

تفویض مسئولیت امور مرکز حراست، دفاتر گزینش و امور پیگیری های ویژه دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر نوریان طی ابلاغی مسئولیت امور مرکز حراست، دفاتر گزینش و امور پیگیری های ویژه دانشگاه آزاد اسلامی را به محمد تقی ترابی واگذار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن ابلاغی دکتر نوریان آمده است:

"جناب آقای محمد تقی ترابی

مشاور محترم رئیس دانشگاه

با اهداء سلام و تحیات

پیرو حکم شماره 10/8100 مورخ 13/2/96 با توجه به اینکه در نمایه تشکیلاتی دانشگاه تعدد مسئولین و واحدهایی که مستقیم به ریاست دانشگاه گزارش می دهند وجود دارد، ضروری است که مرکز و دفاتر زیر مستقیما تحت نظر شما فعالیت نموده و امور مربوط به این حوزه را متطماً پیگیری و اقدام لازم بعمل آورید.

الف. مرکز حراست ب. دفتر گزینش ج. دفتر امور پیگیری های ویژه

رجاء واثق دارم که باتوجه به اهمیت موضوعات فوق، مدیران ستادی سازمان همه گونه همکاری و هم آهنگی را با جنابعالی معمول خواهند داشت.ضروری است تصمیم گیری ها، مسائل و موارد کلان اجرائی و سیاست گذاری حوزه های فوق را با اینجانب هماهنگ نمائید.

علی محمد نوریان

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی"