دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر ولایتی