دکتر علی‌اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

داده نامه شخصی دکتر علی اکبر ولایتی

پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر ولایتی