دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(9)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100174 یکشنبه 5 آذر 1396 18:53 1992

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 5 آذر 1396 18:53
  • 1992
تصویر دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(9)