نشست صمیمی مسئولان بسیج دانشجویی با دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100178 سه شنبه 7 آذر 1396 11:31 2301

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 7 آذر 1396 11:31
  • 2301
تصویر نشست صمیمی مسئولان بسیج دانشجویی با دکتر فرهاد رهبر