حضور فعال دانشگاه آزاد اسلامی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100385 چهارشنبه 22 آذر 1396 15:58 747

دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار بازدید کرد.

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 22 آذر 1396 15:58
  • 747
تصویر حضور فعال دانشگاه آزاد اسلامی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار