مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100408 شنبه 25 آذر 1396 11:24 829

  • 30
  • 14
  • شنبه 25 آذر 1396 11:24
  • 829
تصویر مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی