شانزدهمین همایش دبیران هم اندیشی دانشگاه های سراسر کشور با حضور دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100473 پنج شنبه 30 آذر 1396 13:13 875

شانزدهمین همایش دبیران هم اندیشی دانشگاه های سراسر کشور با حضور دکتر فرهاد رهبر به میزبانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در مشهد مقدس برگزار شد.

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 30 آذر 1396 13:13
  • 875
  • کلمات کلیدی
تصویر شانزدهمین همایش دبیران هم اندیشی دانشگاه های سراسر کشور با حضور دکتر فرهاد رهبر