دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(11)

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100510 یکشنبه 3 دی 1396 17:17 1121

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 3 دی 1396 17:17
  • 1121
تصویر دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر فرهاد رهبر(11)