مراسم نامگذاری سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به نام 9 دی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100573 شنبه 9 دی 1396 16:13 674

  • 30
  • 14
  • شنبه 9 دی 1396 16:13
  • 674
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم نامگذاری سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به نام  9 دی