نشست فرماندهان بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت گرامیداشت حماسه 9 دی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100579 یکشنبه 10 دی 1396 13:15 732

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 10 دی 1396 13:15
  • 732
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست فرماندهان بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت گرامیداشت حماسه  9 دی