سفر دکتر ولایتی و دکتر فرهاد رهبر به استان گیلان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100610 سه شنبه 12 دی 1396 17:40 1590

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 12 دی 1396 17:40
  • 1590
  • کلمات کلیدی
تصویر سفر دکتر ولایتی و دکتر فرهاد رهبر به استان گیلان