مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100614 سه شنبه 12 دی 1396 22:36 1808

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 12 دی 1396 22:36
  • 1808
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان