افتتاح دو دانشکده جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

نام عکاس: خبرگزاری آنا

شماره گزارش: 100623 چهارشنبه 13 دی 1396 11:59 2313

ساختمان دانشکده‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار با حضور مشاور رئیس و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 13 دی 1396 11:59
  • 2313
  • کلمات کلیدی
تصویر افتتاح دو دانشکده جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار