اولین جلسه کمیته راهبری اجرای تفاهم نامه بین سازمان ملی استاندارد و دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100814 یکشنبه 1 بهمن 1396 16:42 1177

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 1 بهمن 1396 16:42
  • 1177
  • کلمات کلیدی
تصویر اولین جلسه کمیته راهبری اجرای تفاهم نامه بین سازمان ملی استاندارد و دانشگاه آزاد اسلامی