نشست شورای دائمی مدیران کل دفتر هیات‌امنا با حضور دکتر ولایتی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100855 چهارشنبه 4 بهمن 1396 10:18 1828

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 4 بهمن 1396 10:18
  • 1828
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست شورای دائمی مدیران کل دفتر هیات‌امنا با حضور دکتر ولایتی