هجدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان با حضور دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101404 سه شنبه 22 اسفند 1396 08:51 632

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 22 اسفند 1396 08:51
  • 632
  • کلمات کلیدی
تصویر هجدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان با حضور دکتر فرهاد رهبر