نشست کمیته اجرایی همایش بین المللی «ظرفیت، کارنامه و کارآمدی نظام»

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 101854 چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 11:08 1039

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 11:08
  • 1039
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست کمیته اجرایی همایش بین المللی «ظرفیت، کارنامه و کارآمدی نظام»