دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 102879 دوشنبه 19 شهریور 1397 17:06 957

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 19 شهریور 1397 17:06
  • 957
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر طهرانچی