مراسم معارفه حجت الاسلام رستمی و تکریم حجت الاسلام محمدیان با حضور دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 102892 سه شنبه 20 شهریور 1397 16:44 1566

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 20 شهریور 1397 16:44
  • 1566
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم معارفه حجت الاسلام رستمی و تکریم حجت الاسلام محمدیان با حضور دکتر طهرانچی