نشست هم‌اندیشی نمایندگان رئیس دانشگاه در هیأت نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123481 دوشنبه 28 آبان 1397 12:28 422

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 28 آبان 1397 12:28
  • 422
  • کلمات کلیدی
تصویر نشست هم‌اندیشی نمایندگان رئیس دانشگاه در هیأت نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی