دیدار جمعی از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با خانواده شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123493 دوشنبه 28 آبان 1397 18:59 603

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 28 آبان 1397 18:59
  • 603
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار جمعی از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با خانواده شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده