دیدار معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدهای استان تهران با دکتر کلانتری

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123551 دوشنبه 5 آذر 1397 14:33 614

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 5 آذر 1397 14:33
  • 614
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدهای استان تهران با دکتر کلانتری