مراسم هفتمین روز درگذشت والده دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123572 چهارشنبه 7 آذر 1397 21:05 1296

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 7 آذر 1397 21:05
  • 1296
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم هفتمین روز درگذشت والده دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی