مراسم بزرگداشت والده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123605 دوشنبه 12 آذر 1397 16:33 603

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 12 آذر 1397 16:33
  • 603
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم بزرگداشت والده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی