نخستین جشنواره انرژی و مواد در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123615 سه شنبه 13 آذر 1397 14:11 486

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 13 آذر 1397 14:11
  • 486
تصویر نخستین جشنواره انرژی و مواد در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی