جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123629 چهارشنبه 14 آذر 1397 09:18 752

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 14 آذر 1397 09:18
  • 752
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها