مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123667 شنبه 17 آذر 1397 14:34 696

  • 30
  • 14
  • شنبه 17 آذر 1397 14:34
  • 696
تصویر مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی