جلسه اعضای شورای فرماندهی بسیجیان و سرگروه صالحین و تقدیر از بسیجیان دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس:

شماره گزارش: 123703 سه شنبه 20 آذر 1397 09:49 641

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 20 آذر 1397 09:49
  • 641
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه اعضای شورای فرماندهی بسیجیان و سرگروه صالحین و تقدیر از بسیجیان دانشگاه آزاد اسلامی