مراسم «شکوه وحدت» با سخنرانی دکتر طهرانچی در مدرسه علمیه معصومیه قم

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123786 چهارشنبه 28 آذر 1397 16:12 373

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 28 آذر 1397 16:12
  • 373
  • کلمات کلیدی
تصویر مراسم «شکوه وحدت» با سخنرانی دکتر طهرانچی در مدرسه علمیه معصومیه قم