دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با مراجع عظام تقلید

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 123796 پنج شنبه 29 آذر 1397 09:19 731

<br/>

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 29 آذر 1397 09:19
  • 731
تصویر دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با مراجع عظام تقلید